OG Kush flower

OG Kush flower

Tahoe OG Kush

Tahoe OG Kush marijuana

Terra OG by Terraform Genetics

Terra OG by Terraform Genetics

Tahoe OG Kush flower

Tahoe OG Kush marijuana

OG Kush trichome development after 6 weeks

OG Kush trichomes

Tahoe OG after 5 weeks of flowering

Tahoe OG Kush marijuana

Kosher Kush ice water bubble hash

Kosher Kush ice water bubble hash